ВУЗ ШАГ

Червоноград ЗДО № 17

 

Навчальний процес

Навчально-виховний процес

 

      З метою реалізації  Базового компонента  дошкільної освіти дошкільний навчальний заклад «Казка» використовує освітні програми та навчально-методичну літературу, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, що розміщенні на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

У 2018/2019 навчальному році заклад

працює за такими програмами:

 

   - програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

     використовуються методи та форми роботи з Міжнародної програми «Крок за кроком»;

  - програма розвиваючого читання за авторською методикою Людмили Шелестової;

  -    Міжнародна програма соціально-екномічного розвитку «Афлатот»

 

    Дані програми дають можливість виконати Державний стандарт дошкільної освіти України, а саме рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.

 

    Освітня діяльність:

 

  • Освітня лінія "Особистість дитини" ( здоров'я та фізичний розвиток, безпека життєдіяльності, здоров'я та хвороби, гігієна життєдіяльності, рухова активність та саморегуляція)

  • Освітня лінія "Дитина у соціумі" (формування основ духовно-моральних якостей, основи правової культури, народознавство)

  • Освітня лінія " Дитина у природному довкіллі" ( природа планети Земля, життєдіяльність людини у природному довкіллі, всесвіт)

  •  

  • Освітні лінія "Гра дитини" ( гра, як провідна діяльність, формування особистості у грі)

  • Освітня лінія "Дитина у світі культури" (предметний світ, предметно-практична діяльність, світ мистецтва, художньо-продуктивна діяльність)

  • Освітня лінія "Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі" (сенсорні еталони, елементарні математичні уявлення)

  • Освітня лінія "Мовлення Дитини" ( звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв'язне мовлення, мовленнєвий етикет, підготовка руки до письма)

 

 

 

     Науково-методична проблема педагогічної діяльності

 

   Активізація розумової та пізнавальної активності, як засіб саморозвитку та самореалізації особистості дошкільників у навчально-виховному процесі, розвиток їхніх індивідуальних здібностей.

 

 

 

   Основні завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.

 

  1.   Створення сприятливих умов та пошук результативних форм економічної освіти дітей дошкільного віку. Удосконалення форм, методів та прийомів  роботи з вихованцями відповідно до новітніх наукових досягнень з реалізації завдань  соціально-фінансового розвитку розвитку дитини.

 

2.  Удосконалювати комунікативно-мовленнєву компетентність дітей дошкільного віку через різноманітні напрямки освітнього процесу у ЗДО.

 

3.  Організація сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості   кожної дитини в умовах нової української школи.  Забезпечення інтегративного підходу до організації освітньої  діяльності дошкільників.