ВУЗ ШАГ

Червоноград ЗДО № 17

 

Правила прийому

                                  

                                                                     Гарно в нашому садочку!

                                                            Наш садок всім - рідний дім.

     То ж приводьте сина й дочку,

                                                 Будем раді вам усім!


 

Прийом дітей у заклад дошкільної освіти здійснюється керівником ЗДО  протягом календарного року згідно:

 

·          Ст.53 Конституції України  - кожен має право на освіту 

·          ст.34 Закону України «Про освіту» -  прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків

·          ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» - батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад 

·          п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 -прийом в днз здійснюється на підставі:

 

o     заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

o      медичної довідки про стан здоров’я дитини;

o     довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

o     копії свідоцтва про народження дитини

 

    Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно електронної реєстрації.  Нова система дозволить батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги. 

      Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками або особами, які їх замінюють

 

          Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільний навчальний заклад  заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

 

                                                  Про дитину:
- Прізвище, ім’я, по батькові.
- Дата народження.
- Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
- Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.
- Адреса проживання.
- Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
- Інформація про наявність встановлених пільг.

 

 

                                               Про батьків:
- Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
- Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
- Контактні дані (телефон, електронна адреса).

 

         Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

      

 

      

         За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі:

 

·         її хвороби,

·         карантину,

·         санаторного лікування,

·         на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

·         у літній оздоровчий період (75 днів). 

 

Відрахування дитини

з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

·         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

·         на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; 

·          у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини 

                                                       

      Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів

 

 

МІНІСТЕРСТВО                                            МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                 ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 Від 29.09.2014                                                   1/9-500 / № 04.01.16/28103

 

                                                                                       

Обласні, Київська міська 

                                                                                       державні адміністрації                                     

                                                                       

Щодо вирішення окремих питань про зарахування

до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

 

          Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

          Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).                Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.      № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

 

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

      Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. 

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Окреслюючи завдання на найближчу перспективу колектив дошкільного закладу вважає головним своїм призначенням – забезпечення особистісного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я, розуміння та урахування індивідуальних можливостей та потреб, турбота про душу дитини, її фізичний стан, емоційний настрій.

 

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ !

ЯКЩО  БУДЕ  ВАША  ЛАСКА - ВСІХ ЗАПРОШУЄМ У "КАЗКУ"!