ВУЗ ШАГ

Червоноград ЗДО № 17

 

Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

 

 

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими

джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)
за 9 місяців 2019р.

 

Установа__________________________________________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

Територія _________________________________________________________________________________________________________________________    м.        Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування__________________________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдя 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                                                         ЗДО    №17

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру грн.коп.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Показники

*

k'FKB

та/або

ккк

код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

UIU

78378,84

22655.96

-

-

55722,88

X

X

35487.68

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

55722.88

X

X

X

55722,88

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або

ь,г»..т,ттігчттм

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

ТЗищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, мкшо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих нанчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, шо надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

и40

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

Фінансування

^ X

060

22655,96

X

X

X

-

X

X

X

X

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

78378.84

X

X

X

X

42891,16

X

X

 

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

44378,84

X

X

X

X

42891,16

X

X

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплати праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Нарахування на оплату ппраиі

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Викорстання товарів і послуг

2200

140

44378.84

X

X

X

X

42891.16

-

X

X

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

44369,80

X

X

X

X

42891,16

-

X

X

 

Медикаменти та персв'язувИьні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Продукта харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

9,04

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата теплопостачання

2271

. 220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата електроенергії

2273

240

' -

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата еясргосервіеу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Дослідження і розробки, о крені заходи по реалізації державних (регіональних) програм

22И0

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації держазних (регіональних) програм

2281

290

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Окремі заходи по реалізації держазних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282

300

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

                                                                                                                                                           

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферги

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям/

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати наса іенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видагки

2800

420

-

X

X

X

X

-

• -

X

X

Капітальні видатки

3000

430

34000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

34000,00

X

X

X

X

-

-

X

\

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання і житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбанняі інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

34000.00

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’сктів

3132

510

34000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та рестазралія інших об’сктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні ірансферпі

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внугрішне кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Падання внутрішніх кредитів

41 10

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівній

41 1 1

650

-

X

X

\

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

, *ії2 •

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів г\!-~

_ • '

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішне кредитування

І200<

,680 V.

-

X

X

X

X

-

_

X

X

Надання зовнішніх кредитів

4210""

ч/690 .

^—Т /')

X

X

X

X

-

-

X

X

Начальник Головний бухгалтер

 

“10' жовтня 2019 р

До "запровадження програмно-цільового мстойу складі

 

І.І.Гомонко

 

(ініціали і прпзишеї М.М.Груїпснська

 

(ініціали і пріччищс)

 

[сцсви^бюджетІБ проставляються код та назва тимчасової класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

'"(/рлг, .і

 

ПРГ)С

 

     

Додаток 2

 

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма №4-1д, №4-1 м)
за 9 місяців 2019 року

 

Установа__________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області                                                                                                за________________________________________________________ єдрпоу

Територія__________________________________ м.Червоноград___________________________________________________________________________________ за        КОАТУУ

Організаційно - правова форма господарювання___________________ 420     Орган місцевого самоврядування___________________________________________ за              копфг

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ

бюджетів__________________________________________________________________________ освіти Червоноградської міської ради)____________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*_____________________________________________________________________________________________________________ 0611010    Надання     дошкільної   освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна                                                                                                                                Я\С  №     17

Одиниця виміру: грн.коп.

 

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджен о на звітним рік

Залишок на початок звітного року

1 Іерера- ховано зали­

Отримано

залишок

1 Іадійшло коштів за звітний

 

Касові за звітний період (рік)

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

шок

 

період (рік)

усього

 

у тому ЧИСЛІ

 

ус ього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому ЧИСЛІ перераховані з рахунків в установах банків

 

 

І

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

ІЗ

14

15

Надходження коштів- усього

X

010

765227,30

5386,34

 

-

 

420365,55

X

X

X

X

8134,13

-

За послуги, шо надаються бюджетними установами

ЗГІДНО 3 ІХ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

X

020

756200,00

\

X

X

X

416735,60

X

X

X

X

X

X

Ви додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

\

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

1866,00

\

X

X

X

1849.49

X

X

X

X

X

X

Від реалі зації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

1 774,96

X

X

X

X

1780,46

X

X

X

X

X

X

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма №4-1д, №4-1 м)
за 9 місяців 2019 року

 

Установа__________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області                                                                                                за________________________________________________________ єдрпоу

Територія__________________________________ м.Червоноград___________________________________________________________________________________ за        КОАТУУ

Організаційно - правова форма господарювання___________________ 420     Орган місцевого самоврядування___________________________________________ за              копфг

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ

бюджетів__________________________________________________________________________ освіти Червоноградської міської ради)____________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*_____________________________________________________________________________________________________________ 0611010    Надання     дошкільної   освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна                                                                                                                                Я\С  №     17

Одиниця виміру: грн.коп.

 

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджен о на звітним рік

Залишок на початок звітного року

1 Іерера- ховано зали­

Отримано

залишок

1 Іадійшло коштів за звітний

 

Касові за звітний період (рік)

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

шок

 

період (рік)

усього

 

у тому ЧИСЛІ

 

ус ього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому ЧИСЛІ перераховані з рахунків в установах банків

 

 

І

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

ІЗ

14

15

Надходження коштів- усього

X

010

765227,30

5386,34

 

-

 

420365,55

X

X

X

X

8134,13

-

За послуги, шо надаються бюджетними установами

ЗГІДНО 3 ІХ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

X

020

756200,00

\

X

X

X

416735,60

X

X

X

X

X

X

Ви додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

\

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

1866,00

\

X

X

X

1849.49

X

X

X

X

X

X

Від реалі зації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

1 774,96

X

X

X

X

1780,46

X

X

X

X

X

X

                                                                    

 

Фінансування

X

060

538634 І X

X

X

X

X

X

Видатки - усього

X

070

765227.30 j \

X

X

X

X

417617,76

у тому числі: Поточні видатки

20(H)

080

76522^.30

\

X

X

\

X

417617,76

Оплата праці і нарахування на іаробітну плату

2100

090

 

\

X

X

X

X

-

< >пи і та п/кіці

2110

100

 

\

X

X

X

X

 

Заробітна і мата

2111

N0

 

\

X

X

X

X

 

Грошове забезпечення військовеє.п жбовців

2112

120

 

\

X

X

X

X

 

Нарахування на оплату праці

2120

130

 

\

X

X

X

X

-

Нпко/к таїти товарів і послу.'

2200

140

764523,30

X

X

X

X

X

416913,88

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

5250.67

\

X

X

X

X

2878.46

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

160

 

\

X

X

X

\

-

Продукти харчування

2230

170

759272.63

X

X

X

X

X

414035.42

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

 

X

X

X

X

X

-

Ні к кіт ті на відрядження

2250

190

 

X

X

X

X

X

-

Ншкітки та заходи спеціального п/зи значення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

Оплата комунальних послу.' та енерлнюеіів

2270

210

 

X

X

X

X

X

-

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

Оплата водопостачання і водовідвелення

2272

230

 

X

X

X

X

X

-

Оплата електроенергії

2273

240

 

X

X

X

X

X

-

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

Оплата інших енергоносіїв

227'

260

 

X

X

X

X

X

-

Оплата енергосервісу

пік

270

 

X

X

X

X

X

-

/<« ндження і розробки. окремі цім к in но ген плаци ііер.м імиих (регіональних) програм

22so

280

-

X

X

X

X

X

-

Дисліджении і розробки. іжрсмі чахнти рпвитку по pt--u.li Winn державних (рогняішіьних) нриірам

22X1

290

-

X

X

X

X

X

-

< >k|vmi xi чи, їй пн [»еалгіапії державних цч:і iuh.hi.них; нріярам. не HU'Uieceinдотахидшричиипа

t

 

300

-

X

X

X

X

X

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

Обслуговування внутрішніх боргових ккк»в'язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

*

Обс.іу говування зовнішніх боргових іобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

Поточні трансферти

2600

340

 

X

X

X

X

X

-

( убеидії та поточні пірансферти підпрт меткам ( it nui ні там. органі заціямз

2610

350

 

X

X

X

X

X

-

Поточні пркінеферти органам державного vniKie.itння інших рівнів

262/1

360

-

X

X

X

X

X

-

Поточні т/юнеферти урядам aune мних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

( і пральне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

 

X

X

X

X

X

-

(ІИІІСНЛІІ

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

Інші ниіиіаги населенню

27 4«

410

-

X

X

X

X

X

-

Інші поточні видатки

2X00

420

704,00

X

X

X

X

X

703,88

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

Придбання основного капіталу

3100

440

 

X

X

X

X

\

-

Придбання обладнання і предметів ік>в.'оет/юкового ко[тст\еання

3110

450

 

X

X

X

X

X

-

Капітальне будівництва (придбання)

3120

460

 

X

X

X

X

X

-

Капітальне будівництво (придбання і житла

412!

470

-

X

X

X

X

X

.

Капітальне будівництво(придбання) інших иб'пстін

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

 

Капітальний />г чппт

3130

490

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Кшиш.іьііиіі |юмпіп жиі.іовогчфонду (приміщені.)

 

500

 

X

X

X

X

\

-

-

-

-

X

X

Киїїіи.п.ниЙ рсмоіп іншим об'єктів

 

510

.

X

X

X

X

X

 

-

 

-

X

X

І'^кпіптрукіря та рустапрація

Ч1 40

520

-

X

X

X

X

X

-

 

-

-

X

X

І’окічісірзкція жиідмвиго фонду(приміщені.)

ямі

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

І’екннсірукпія ї ї реставрація інших ноский

Ч 1 42

540

 

X

X

X

X

\

-

-

-

-

X

X

1'ссіанраііія нам иток кллі.іхри історії іа архпскіхри

3 14 Я

550

-

X

X

X

X

\

-

-

-

-

X

X

Створеним державних та пасів і резервів

3150

560

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбаним іемлі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

_

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

.

X

X

X

X

\

-

 

 

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

\

-

 

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним органі іаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні ірансферти населенню

, з™

620

 

X

X

X

X

X

-

-

-

■ -

X

X

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 9 місяців 2019 року

 

Коди

 

Установа Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

за ЄДРПОУ

02144482

Територія

м. Червоноград

за КОАТУУ

4611800000

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

 

за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06 Орган з питань освіти і науки,

 

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)______________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти
(код та назва ТигквїОЇ програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів/Тнмчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн.коп.

 

Я\С № 17

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)І

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

І

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

4070512,00

3092727,00

-

2767550,59

2755363,63

12186,96

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

4070512,00

-

-

2767550,59

2755363,63

12186,96

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

030

2864400,00

-

-

2137761,46

2137761,46

-

Оплата праці

2110

040

2338300,00

1861800.00

-

1746226,52

1746226,52

-

Заробітна плата

2111

050

2338300,00

-

-

1746226,52

1746226,52

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

526100,00

408100,00

-

391534.94

391534,94

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

1205862,00

-

-

629789,13

617602,17

12186,96

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

17740,00

-

-

10073,00

10073,00

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

1 730,00

1730,00

-

1730,00

0,00

1730.00

Продукти харчування

2230

110

550100,00

346000.00

-

346000,00

341706,04

4293,96

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

56189.00

-

-

44995,79

44925,03

70,76

Видатки на відрядження

2250

130

2590,00

-

-

2470,00

2460,70

9,30

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

576600,00

403300,00

-

223607,34

217524,40

6082,94

Оплата теплопостачання

2271

160

395800,00

-

-

173778,10

173687.43

90,67

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

19900.00

-

■ -

13993,66

13993,66

-

Оплата електроенергії

2273

180

155500,00

-

-

34154,28

28162,01

5992,27

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

5400,00

-

-

1681,30

1681,30

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

913,00

-

-

913,00

913,00

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

913,00

913,00

-

913,00

913,00

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних дер жав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні вилазки

2800

360

250.00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

■-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземнім держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органі державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зо вмінні є кредитуваи ня

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

.-•-ЯТаОд’:’

 

X

70884.00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки А-л

3^90$0 (

)

__ .УгУ____

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів Начальник

 

Головний бухгалтер

"10 "жовтня 2019 року

 

V'

Л

 

-А ИІ І.І.Гомонко

 

А%

?(ІШ

(ініціали і прізвище) М М. Грушевська

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

12.01.2018р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання я/с №17

на 2018 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 000 200 грн.

Січень-грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

1 890 576

72 396

6 959

20 796

9 473

2 000 200

 

-          Фонд зарплати на рік –  1 890 576 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 72 396 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 6 959 грн.

-          Заміна – 20 796 грн.

-          Індексація – 9 473 грн.

-          Разом на рік  -  2 000 200 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,4% – 448 000 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 13 900 грн.

- Миючі засоби – 3 940 грн. (травень)

- Хлорне вапно – 1 970 грн. (травень)

- Деззасоби – 1 970 грн. (травень)

- Бланки – 2 200 грн. (травень)

- Журнали – 620 грн. (травень)

- Вогнегасники – 2 800 грн. (березень)

- Евакуаційне освітлення з покажчиком "ВИХІД" – 400 грн. (лютий)

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 810 грн

 

5.  Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 312 400 грн

 

6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 23 280 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 3 140 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 500 грн. (липень)

-          Встановлення приладів електричної енергії – 3 750 грн. (січень)

-          Аварійно-ремонтні роботи – 3 000 грн. (червень)

-          Страхування дітей-сиріт – 40 грн.

-          Обслуговування пульта пож. сигналізації – 4 500 грн.

-          Проведення замірів опору ізоляції електромереж – 1 000 грн. (липень)

-          Проведення інструментальних замірів та лабораторних досліджень – 2 500 грн. (липень)

-          Інші комунальні послуги (дератизація) – 1 450 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття) – 2 400 грн.

 

7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 670 грн.

-          Відрядження – 1 670 грн.

 

8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 548 500 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

402 400

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

17 800

2273

Оплата електроенергії

128 300

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 800 грн.

-          Курси цивільного захисту – 800 грн.

 

10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 14 грн.

-          Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 14 грн.

 

Всього видатків на 2018 рік -  3 350 574 грн..

 

Директор я/с №17                                                                   Н.І.Пукач

 

Головний бухгалтер                                                                    М.М. Грушевська

 

Івасько В.С.

3-14-18

 

 

 

      Начальник відділу освіти
      (посада)
      І.І.Гомонко
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      12.01.2018
      (число, місяць, рік)               М.П.  
Кошторис на  2018 рік 
           
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Червоноград Львівська область
    (найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* Я/с №17 - 0611010 Надання дошкільної освiти (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3350574,00 659970,00 4010544,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3350574,00 X 3350574,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 659970,00 659970,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 609970,00 609970,00
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 605000,00 605000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 4970,00 4970,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 50000,00 50000,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 X    
   - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 X 50000,00 50000,00
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3350574,00 659970,00 4010544,00
Поточні видатки 2000 3350574,00 609970,00 3960544,00
Оплата праці 2110 2000200,00 0,00 2000200,00
Заробітна плата 2111 2000200,00 0,00 2000200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 448000,00 0,00 448000,00
Використання товарів і послуг 2200 902360,00 606720,00 1509080,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 13900,00 1720,00 15620,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 1810,00 0,00 1810,00
Продукти харчування 2230 312400,00 605000,00 917400,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 23280,00 0,00 23280,00
Видатки на відрядження 2250 1670,00 0,00 1670,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 548500,00 0,00 548500,00
Оплата теплопостачання 2271 402400,00 0,00 402400,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 17800,00 0,00 17800,00
Оплата електроенергії 2273 128300,00 0,00 128300,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 800,00 0,00 800,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 800,00 0,00 800,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 14,00 3250,00 3264,00
Капітальні видатки 3000 0,00 50000,00 50000,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 50000,00 50000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 50000,00 50000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
           
Керівник       Н.І.Пукач
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу        М.М.Грушевська
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.**          
  12.01.2018        
  (число, місяць, рік)        
 
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

 

 

            Затверджено        
            Начальник відділу освіти     
              І.І.Гомонко      
            "_12_"   січня 2018      
              М.П.        
    РОЗРАХУНОК                
    доходів і видатків    ДНЗ ясла -садок  № 17            
    на 2018 рік (спеціальний фонд)              
                       
ДОХОДИ:                      
 - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        
        -25010100            
групи Очікувана  батьківська плата за січень-лютий 2018 року очікувана к- ть д/дн. за березень-грудень 2018 сума (грн.) б/пл. за один день Сума доходів березень- грудень 2018 року ВСЬОГО            
           
           
  82000     523 039 грн. 605000            
ясельні 82000 1486 24,8 36 853 грн.              
50% 645 12,4 7 998 грн.              
садові 14411 29,6 426 566 грн.              
50% 3488 14,8 51 622,40 грн.              
                       
-плата за оренду майна бюджетних установ             25010300    
Орендар борг Орендна Очік.індекс Всього Плата  ПДВ РАЗОМ К-сть Сума Сума  
  2017р. плата за інфляц   за     міс. доходів за доходів  РАЗОМ
    місяць, грн. 2018р   землю       12міс. грн. за рік, грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПП Поліванова Я.Г.   268,83 1,07              287,65 541,5 0,00 829,15 6 4974,89 4974,89 4970
                       
-бюджет розвитку                 50000 грн.  
                       
  РАЗОМ ДОХОДІВ             659 970 грн.  
                       
ВИДАТКИ :                      
                       
1.Предмети, матеріа -                           ли, обладнання та інвентар  КЕКВ 2210  1720 грн. в т.ч.              
                       
хлорне вапно     981,45 грн.              
вироби керамічні     738,55 грн.              
                       
2.Інші поточні видатки КЕКВ 2800 3250 грн.              
                       
3.Продукти харчування  КЕКВ 2230  605000 грн.              
                       
4.Капітальний ремонт інших обєктів КЕКВ 3132  50000 грн.              
(мікропроект -ремонт фасаду )                    
                       
Разом видатків    659970 грн.              
                       
                       
                       
                       
                       
  Директор            Н.І.Пукач      
  Головний бухгалтер         М.М.Грушевська    
                       
                       

 

 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)
 
                            Затверджений у сумі: Три мільйони триста п'ятдесят тисяч п'ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп. (3350574 грн. 00 коп.)  
                  (сума словами і цифрами)  
                  Начальник відділу освіти  
                  (посада)  
                                                                             І.І.Гомонко  
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)  
                  12.01.2018  
                    (число, місяць, рік)       М.П.        
   
   

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими

джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 9 місяців 2018р.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Коди

                                                                                                                                                                                                                                    за ЄДРПОУ  02144482

                                                                                                                                                                                                                                          за КОАТУУ                                                                                                                                                                                                                                   4611800000

Установа                                                                                        Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області                     за КОПФГ    420

Територія                                                                                                                                                                         м. Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання   420 Орган місцевого самоврядування

 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету            

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного  бюджету_______________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  06 Орган з питав, освіти і науки, молоді (вади освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру   грн. коп..

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло кошт за звітний період (ри)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

утому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

!

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

51806,04

9,04

-

-

51904,83

X

X

22060,56

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

51797,00

X

X

X

51904,83

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від ІНШИХ бюджетних установ Д/ИІ ВИКОНАНИМ ЦІЛЬОВИХ заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів віл розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг якщо таким закладам законом надано відповідне право: державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно 3 основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

9,04

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

51806,04

X

X

X

X

29853,31

 

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

30806,04

X

X

X

X

29853,3 1

 

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплати праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату  праці

2120

130

-

X

X

X

X

-

 

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

30806,04

X

X

X

X

29853.31

 

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

30797,00

X

X

X

X

29853.31

-

X

X

Медикаменти та перев'язувапьні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

 

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

9,04

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на заходи  спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплати комунальних послуг ти енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації   державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

-

 

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282

300

-

X

X

X

X

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансфери

2600

340

 

\ .

X

X

X

-

 

X

X

 

(Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти  органам державного управління  інших регіонів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним  організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне  забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата  пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші витрати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів (довготривалого використання)

3110

450

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне 6удівннцтво (придбання)житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітатьне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний  ремонт

3130

490

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Каштальшні ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших обєктів

3132

510

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших обєктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів  та резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам  ( установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Катпітальні  трансферти органам державного  управління  інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти  урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання  внутрішніх  кредитів

4110

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам,  організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кредитування

4200

680

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Начальник                                                                                                      І.І.Гомонко

 Головний бухгалтер                                                                                    М.М.Грушевська

 

 

 
Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного

 страхування (пункт І розділу II)

 

 

Звіт

про надходження і використання коштів отриманих, як плата за послуги

(форма № 4-)

                          на 1 жовтня 2018 року                                                                                                             Коди

 

Установа  Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області                                                                                                         за ЄДРПОУ 02144482

Територія м. Червоноград                                                                                                                                                                                          за КОАТУУ  4611800000

                                                                                                                                                                                                                                        за КОПФГ  420

Організаційио-иравова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видат ків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    06 Орган з иитань освіти і науки.

молоді (відділ освіти Чсрвоноградської міської ради)

Код та назва  програмної класифікації видат ків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва             Дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок№17»

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової

класифікації видатків та кредитування для бюджет ів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 Періодичність: місячна, квартальна, річна

 Одиниця виміру: грн. коп..

 

Показники

КЕКВ

Код  рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

 Персраховано залиишок

Отримано

Надійшло колітів за

ЗВІТНИЙ

 Касові за звітний період (рік)

Залишок  на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

 у тому числі на рахунках в

установах банків

 

 

період (рік)

усього

  У тому числі

Усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

 

І

2

3

4

5

6

7

 

9

10

 11

12

13

14

15

Надходження коштів- усього

X

010

616527,97

6557,97

 

 

-

315999,26

X

X

X

X

39783,43

-

За послати, що надаються бюджетними установами згідно "і їх основною діяльністю

X

020

605000,00

X

X

X

X

311733,29

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської! діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від оренди маііна бюджетних установ

X

040

4970,00

X

X

X

X

4265,97

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку маііна (крім нерухомого .майна»

X

050

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

                               


 

 

Світлина від Надії Пукача.

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та

одержувачами  бюджетних коштів,звітності фондами

 загальнообов'язкового державного соціального і

пенсійного страхувати

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів,  загального фонду (форма №2м)

за 9 місяців 2018 року

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Коди

                                                                                                                                                                                                                                    за ЄДРПОУ  02144482

                                                                                                                                                                                                                                          заКОАТУУ  4611800000

Установа                                                                                        Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області                     за КОПФГ    420

Територія                                                                                                                                                                         м. Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання   420 Орган місцевого самоврядування

 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету            

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного  бюджету_______________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  06 Орган з питав, освіти і науки, молоді (вади освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру   грн. коп..

Показники

КЕКВ

та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено

на звітний період (рік) 1

Залишок

на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

3243716,00

2565106.00

-

2388862,40

2375069,58

13792,82

у тому числі: І Іоточні видатки

2000

020

3243716,00

-

-

2388862.40

2375069,58

13792,82

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2447100,00

-

*

1906757,80

190

6757.80

-

Оплата праці

2110

040

1999300,00

1585400.00

-

1551541,41

1551541.41

-

Заробітна плата

2111

050

1999300,00

-

-

1551541,41

1551541.41

-

1 рошове забезпечення військовослужбовців

21 12

060

-

-

-

-

-

-


 
 

Світлина від Надії Пукача.

 

Світлина від Надії Пукача.

Світлина від Надії Пукача.

 

 

 

Світлина від Надії Пукача.

Світлина від Надії Пукача.

 

                Додаток 2                  
                до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)              
Звіт        
  про надходження і використання коштів,  отриманих як плата за послуги                                                            (форма №4-1д, №4-1м)            
  за 2018 рік                
                      Коди            
                   
Установа Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області   за ЄДРПОУ 02144482            
Територія м.Червоноград               за КОАТУУ 4611800000            
Організаційно - правова форма господарювання  420 Орган місцевого самоврядування     за КОПФГ 420            
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ освіти Червоноградської міської  ради)                
Код та назва програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.             Я\С № 17                    
Одиниця виміру:   грн.коп.                                  
                                   
Показники КЕКВ  Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок  на початок звітного року Перера- ховано зали-шок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)      
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі  усього у тому числі на рахунках в установах банків      
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду      
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Надходження коштів- усього Х 010 463849,72 6557,97 - - - 457291,86 Х Х Х Х 5386,34 -      
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 452208,00 Х Х Х Х 452208,11 Х Х Х Х Х Х      
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х      
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 4991,75 Х Х Х Х 4991,75 Х Х Х Х Х Х      
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050 92,00 Х Х Х Х 92,00 Х Х Х Х Х Х      
Фінансування Х 060 6557,97 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      
Видатки -  усього Х 070 463849,72 Х Х Х Х Х 458463,49 - - - Х Х      
у тому числі:                                                                                                     Поточні видатки 2000 080 463849,72 Х Х Х Х Х 458463,49 - - - Х Х      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Нарахування на оплату праці  2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Викорстання товарів і послуг 2200 140 460780,61 Х Х Х Х Х 455394,38 - - - Х Х      
    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 3187,19 Х Х Х Х Х 1124,48 - - - Х Х      
    Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Продукти харчування 2230 170 457342,42 Х Х Х Х Х 454269,90 - - - Х Х      
    Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 251,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші виплати населенню   2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші поточні видатки 2800 420 3069,11 Х Х Х Х Х 3069,11 - - - Х Х      
Капітальні  видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      

 

 

 

Світлина від Надії Пукача.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлина від Надії Пукача.