ВУЗ ШАГ

Червоноград ЗДО № 17

 

Освітні програми, що реалізуються у закладі

Навчально-виховний процес

 

      З метою реалізації  Базового компонента  дошкільної освіти  заклад дошкільної освіти «Казка» використовує освітні програми та навчально-методичну літературу, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, що розміщенні на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

У 2019/2020 навчальному році заклад

працює за такими програмами:

 

   - програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

     - використовуються методи та форми роботи з Міжнародної програми «Крок за кроком»;

  - програма розвиваючого читання за авторською методикою Людмили Шелестової;

  -    Міжнародна програма соціально-фінансової освіти «Афлатот»

-     програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку "Радість творчості"

 

    Дані програми дають можливість виконати Державний стандарт дошкільної освіти України, а саме рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.

 

    Освітня діяльність:

 

  •       Особистість дитини ( здоров’я та фізичний розвиток, безпека життєдіяльності, здоров'я та хвороби, гігієна життєдіяльності, рухова активність та саморегуляція );
  •    Дитина в соціумі (формування основ духовно-моральних якостей, основи правової культури, народознавство);
  •     Дитина в природному довкіллі (природа планети Земля, життєдіяльність людини у природному довкіллі, Всесвіт)
  •    Мовлення дитини (звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет, навчання елементів грамоти, підготовка до навчання письма)
  •      Дитина у світі культури (предметний світ, предметно-практична діяльність, світ мистецтва, художня література, образотворча діяльність, музична діяльність)
  •     Гра дитини  (гра, як провідна діяльність, формування особистості у грі)
  •       Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі ( сенсорні еталони, елементарні математичні уявлення)
  •       Вивчення англійської мови
  •       Заняття з вивчення хореографії
  •