ВУЗ ШАГ

Червоноград ЗДО № 17

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

         Організація навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти №17 здійснюється згідно з Конституцією України, основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно вимог  Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

        Заклад дошкільної освіти  №17 побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів. Проектна потужність - 14 груп; фактично функціонує - 7 груп.

        Фактичний склад за списком - 196 дітей. Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

-          1 група раннього віку (3-й рік життя) - 24 дитини;

-         2 молодшого віку (4-й рік життя) - 61 дитина;

-         2 середнього віку (5-й рік життя) - 60 дітей;

-         2 старшого віку (6-й рік життя) - 60 дітей

Завдання МОН України досягти оптимальної наповнюваності груп: на 100 місць - 100 дітей. У нашому ДНЗ на 135 місць - 196 дітей (155%).

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

 

        Заклад дошкільної освіти  №17 укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на 100%. Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 19 педагогів та  з них 15 (70%) - мають вищу освіту,  4 (28%) - середня спеціальна.

        Аналіз складу педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний: «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог (5,3 %); «спеціаліст І категорії» - 5 педагогів (26,3%); «спеціаліст II категорії» - 6 педагогів (31,6%); «спеціаліст» - 7 педагогів (36,8%);

      За критерієм педагогічний стаж: від 5 до 10 років - 6 педагогів (31,6%); від 10 до 15 років - 3 педагогів (15,8%); від 15 до 20 років - 4 педагоги (21%); від 20 до 25 років - 5 педагогів  (26%);  більше 30 років - 1 пед. (3%).

         ЗДО забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

       В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».

        Протягом поточного року в дошкільному закладі проводились відкриті заходи для педагогів міста та області з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти,  ІМЦО та колег інших закладів.

 

 

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи

на 2018-2019н.р.

         У 2018-2019 навчальному році зусилля колективу були спрямовані на вирішення наступних завдань:

 1.   Створення сприятливих умов та пошук результативних форм економічної освіти дітей дошкільного віку. Удосконалення форм, методів та прийомів  роботи з вихованцями відповідно до новітніх наукових досягнень з реалізації завдань  соціально-фінансового розвитку розвитку дитини.

 

2.  Удосконалювати комунікативно-мовленнєву компетентність дітей дошкільного віку через різноманітні напрямки освітнього процесу у ЗДО.

 

3.  Організація сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості   кожної дитини в умовах нової української школи.  Забезпечення інтегративного підходу до організації освітньої  діяльності дошкільників.

 

       Управлінські заходи у 2018-2019 н. р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

        Планування роботи ЗДО №17 здійснювалося відповідно до Інструктивно - методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

       Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково - методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 н.р. кабінет поповнився наочно - дидактичними посібниками, науковою, навчально - методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами, мультимедійними презентаціями.          

         Педагоги дошкільного закладу підвищують фахову майстерність через самоосвіту, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ЗДО, міста, проходження курсів кваліфікації.

          Протягом 2018 – 2019 навчального року в освітньо - виховний процес впроваджувалися новітні технології: розвивальне читання за авторською методикою Л.Шелестової; «Театр фізичного виховання» М.Єфименка, елементи програми особистісно-орієнтованого навчання «Крок за кроком». Також у дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги – вивчення анлійської мови.

       Дошкільний заклад є одним з п’яти пілотних закладів Львівщини щодо впровадження у роботу  Міжнародної програма соціально-економічного розвитку «Афлатот». Вихователь-методист Семенюк О.В. є керівником творчої групи міста, тому на базі нашого закладу проходили як міські так і обласний семінар, де наші колеги переймали  досвід нашого садка з впровадження даної програми, вироблялися спільні рекомендації. Уміння поводитись у сучасному соціумі одне з важливих складових у розвитку дошкільника. Протягом року у ЗДО функціонував проект з формування у дошкільників основ соціально-економічних знань, розвитку вміння жити та спілкуватися з оточуючим соціумом самостійно.

 

        З метою реалізації Концепції національного виховання дошкільників вихователі приділяли серйозну увагу вихованню патріотизму у дітей: вивчали культуру, звичаї, традиції українського народу. З метою формування у дошкільників рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, правової культури у дошкільному закладі працювала творча група. За мету було поставлено розробити методичні рекомендаціїщодо використання нових форм патріотичного виховання, оформлення дидактичних ігор та вправ з даної проблеми, впровадження передового педагогічного досвіду, показ низки відкритих занять для педагогів закладу. Як доповнення до вивчення питання патріотичного виховання дітей, проведено семінар-практикум на тему: «Особливості національно-патріотичного виховання засобами музичного мистецтва у дітей дошкільного віку» (керівник вихователь-методист Семенюк О.В.) та ряд консультацій на дану тематику. Педагогічні працівники збагатили свої знання щодо організації та оновлення навчально-виховного процесу відповідно до вимог програми розвитку дошкільників.

       Метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Випускники дошкільного закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок) готовність до навчання в школі. Про це свідчить позитивна динаміка проведеної кваліметрії на початку та в кінці навчального року. У переважної більшості випускників дошкільного закладу високий рівень розвитку. Зокрема значно покращився рівень знань дітей з соціального розвитку, а саме соціально-комунікативна компетенція, хороші показники з сенсорно-пізнавального та мовленнєвого розвитку.

 

Організація роботи щодо зміцнення здоров'я дітей

та їх медичного супроводу

 

       Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров'я дітей, їх фізичному розвитку. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Проводилися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система  знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

       Залучалися батьки до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей. Зокрема  інструктор з фізкультури Васюк О.А. провела майстер-клас для батьків по використанню у роботі з дітьми фітбол-м’ячів, донесла інформацію про користь фітболгімнастики для здоров’я людини.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом сестри медичної старшої впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

 

Організація раціонального харчування

 

      У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування.  

     Сестрою медичною старшою Грицюк О.М. постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Сестра медична старша   контролює санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров'я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

      Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

Медичне обслуговування дітей в ЗДО

 

     Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  сестра медична старша Грицюк О.М.

     Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.  Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

        У ЗДО планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. На кожну дитину групи складається «Листок здоров’я» , який допомагає медичній сестрі і вихователям здійснювати індивідуальний підхід до дітей, що мають відхилення в стані здоров’я.

       Згідно з річним планом дощкільного навчального закладу медична сестра  проводить серед працівників та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика санітарно-освітньої роботи різноманітні. Медична сестра випускає санбюлетні, пам’ятки; проводить бесіди, виступає з доповідями на педрадах, батьківських зборах.

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

      Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть міська рада та відділ освіти Червоноградської міської ради.  ЗДО неодноразово брав участь в обласному конкурсі мікропроектів по енергозбереженню, завдяки цьому було повністю замінено дерев'яні вікна на енергозберігаючі склопакети, встановлено троє міжкімнатних дверей. Вагомий внесок у цей проект зробили батьки наших вихованців та працівники закладу. Також влітку 2017 року  у рамках мікропроекту було частково утеплено фасад.

       За рахунок благодійних батьківських внесків була частково замінена система водопостачання. Крім цього, увесь колектив садочка разом з батьками ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. У всіх вікових групах було зроблено косметичний ремонт, придбано нові меблі.

      Заклад дошкільної освіти набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

 

 

 

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

        На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в закладі дошкільної освіти  здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

       За   2018-2019 навчальний рік кількість усних звернень склала 24, із них: 10 щодо оформлення дітей у дошкільний заклад, 8 щодо працевлаштування, 5- з питань оплати за харчування дітей,  1 – з питань виховання та догляду за дітьми. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмових звернень не зареєстровано.

 

Забезпечення оптимальних умов праці та

соціального захисту працівників ЗДО

 

        Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин.

        Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

        Мікроклімат в колективі можна визнати хорошим. Створені належні умови для здійснення навчально - виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об'єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов'язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

 

Організація роботи з батьками

 

        Наш дошкільний заклад проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

1. Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.

2.  Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

         На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

       Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені "Куточки для батьків", де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ЗДО.

       З питань збереження та зміцнення здоров'я дітей оформлені спеціальні "Куточки здоров'я", де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

        Протягом року завідувачем, старшою медичною старшою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

       Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

        Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці

 

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу №4 від 11.01.2010 року у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструкцій з техніки безпеки.

       Робота педагогічного колективу та всіх працівників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля », які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО. Цьогоріч на базі нашого дошкільного закладу проходив показовий День з цивільного закладу в якому брали участь вихователі-методисти дошкільних закладів міста. 

        Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров'я", "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В ЗДО розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.

 

       Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.